POLITYKA JAKOŚCI

Osiągając w sposób bezkompromisowy zadowolenie naszych Klientów pragniemy wyróżniać się na rynku jako dostawca wiarygodny, elastyczny i zapewniający dużą dostępność swoich wyrobów. Dla realizacji tak wyrażonych celów wprowadzamy i stale doskonalimy organizację wraz z Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z ISO 9001: 2000, którego głównymi wyróżnikami są:

 

- bezpośredni kontakt z Klientem w celu dokładnego zrozumienia Jego potrzeb i oczekiwań oraz w celu ustalenia jednoznacznych zasad współpracy,

 

- opracowywanie nowych wyrobów będących odpowiedzią na rozeznanie rynku, w tym potrzeb indywidualnych klientów,

 

- oparcie się na znanych i wypróbowanych dostawcach surowców, materiałów i maszyn,

 

- systematyczna modernizacja technologii i wyposażenia technicznego,

 

- planowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych wykorzystujące u podstaw dane marketingowe i samokontrolę świadomych swoich zadań pracowników oraz kompetentny dozór techniczny,

 

- zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnych dla ich zaangażowania informacji m.in. dzięki skutecznemu systemowi informatycznemu,

 

- przemyślany dobór i rozwój załogi objętej systematycznym szkoleniem zmierzającym do podnoszenia umiejętności zapewniających wymienność pracowników na poszczególnych stanowiskach produkcyjnych i kreatywną ich postawę w codziennym funkcjonowaniu i rozwoju firmy.

 

                     

FOL-PLAST Zawadka Sp. z o.o. Sp. k.

Pilawa 08-440, Al. Wyzwolenia 2A

Powiększ mapę
zoom