System HACCP

 

Posiadamy certyfikat wdrożenia systemu HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points / System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest on gwarancją znajomości przepisów i procedur przy transporcie produktów spożywczych. Wdrożenie systemu HACCP wiąże się także z wprowadzeniem dodatkowych kontroli i szkoleń pracowników oraz znajomością zasad GMP i GHP.

 

 

FOL-PLAST Zawadka Sp. z o.o. Sp. k.

Pilawa 08-440, Al. Wyzwolenia 2A

Powiększ mapę
zoom