OPŁATA RECYKLINGOWA OD 2018R.

 

Szanowni Państwo!

 

W związku ze  zmianą ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi informujemy, iż od 1 stycznia 2018r. została wprowadzona tzw. opłata recyklingowa od toreb foliowych.

 

Opłata recyklingowa dotyczy:  lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów.

Opłata recyklingowa nie dotyczy:

- bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego (czyli toreb o grubości poniżej 15 mikrometrów), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem (warzywa, owoce, mięso, ryby, pieczywo itp.)

- toreb z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 50 mikrometrów.

 

W roku 2018 wysokość tej opłaty recyklingowej wynosi 0,20zł za sztukę + podatek VAT 23%.

 

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa. Będzie wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana, na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Pierwszej wpłaty trzeba będzie dokonać do 15 marca 2019 r.

 

worki z zakupami