Recykling 

Znak recyklingu

Dbamy o to, aby prowadzone przez naszą firmę procesy w zakresie produkcji oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych wywierały możliwie najmniej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też stawiamy na recykling. W efekcie przetwarzamy sto procent odpadów powstałych przy produkcji.

Wraz ze świadomością społeczeństwa rośnie zaangażowanie w recykling i dbałość o środowisko. Jako producent opakowań foliowych, worków na śmieci oraz opakowań ESD jesteśmy zobowiązani do szczególnej troski o kondycję naszej planety. Jesteśmy wyposażeni w maszyny, które umożliwiają nam ponowne wykorzystanie produktów wysłanych już do obiegu. Dbamy o prawidłowy przebieg procesu tak, aby uzyskać materiały gotowe do produkcji nowych opakowań. Naszym priorytetem jest stworzenie warunków to ponownego wykorzystania plastiku.

Ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu branż bez jakiegokolwiek użycia opakowań foliowych. Dlatego w trosce o środowisko rozwijamy w naszej firmie recykling. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi celami oraz informacjami dotyczącymi ekologii.

Proces recyklingu

Jak w praktyce wygląda przetwarzanie przez nas odpadów produkcyjnych? Aby móc ponownie wykorzystać surowiec zwarty w odpadach, poddajemy je regranulacji. Proces ten przeprowadzamy przy użyciu specjalistycznej linii produkcyjnej. Składa się on z kilku etapów. Najpierw odpady przechodzą przez maszyny rozdrabniające. Większe elementy oraz twardsze i trwalsze struktury muszą zostać rozdrobnione w specjalistycznych kruszarkach. Dzięki maszynom nazywanym „szrederami” również zlepy tworzywa mogą ulec rozdrobnieniu. Następnie drobno pocięty surowiec trafia do zagęszczarki i wytłaczarki. Selekcję tak uzyskanego półproduktu ułatwiają sita wibracyjne. Na specjalistyczną linię technologiczną, służącą regranulacji odpadów foliowych, składa się kilka precyzyjnych urządzeń. Dzięki pracy aglomeratora z układem odpylania, wytłaczarki oraz wentylatorów, zużyte przedmioty z PE mogą dać początek nowej produkcji.

Recykling

Jakie są cele firmy Fol-Plast w zakresie recyklingu?

Jako firma zajmująca się głównie wytwarzaniem produktów tworzyw sztucznych mamy na uwadze wpływ naszych działań na środowisko. Stosowane przez nas procesy recyklingu plastiku sprzyjają, jednak ponownemu wykorzystywaniu materiałów. Poprzez nasze postępowanie chcemy:

  • zmniejszyć zużycie surowców naturalnych,
  • ograniczyć ilość powstających odpadów,
  • w jak najefektywniejszy sposób ponownie wykorzystać materiały odpadowe,
  • stosować procesy przetwarzania z minimalnymi nakładami.

Ponowne wykorzystywanie plastiku

Plastik jest materiałem, który w wielu branżach stanowi podstawowy materiał stosowany do zabezpieczania towarów. Jego całkowite wyeliminowane z użytku jest niemożliwe. Plastikowe folie, reklamówki, czy opakowania służą do zabezpieczania oraz bezpiecznego transportu przedmiotów. Bez nich wiele procesów przewozowych i sprzedażowych nie mogłoby się odbywać. Jako firma świadoma spraw ekologicznych, zmieniającego się klimatu oraz wpływu plastiku na środowisko naturalne, staramy się racjonalizować podejście do jego wykorzystania. Uświadamiamy klientów oraz zachęcamy ich do wielokrotnego używania na przykład toreb typu T-shirt. Nadzorujemy procesy produkcyjne pod kątem wykorzystywania plastiku. Zajmujemy się recyklingiem odpadów własnych.

Maszyna do recyklingu