Ekologia

Doskonale rozumiemy, jak ważna jest ekologia i dbałość o środowisko naturalne. Dlatego też nasze działania skupiają się nie tylko na produkcji najwyższej jakości wyrobów foliowych, ale także ochronie przyrody. Mamy świadomość, że na producentach tworzyw sztucznych spoczywa w tym zakresie szczególna odpowiedzialność. W obiegu informacji na temat szkodliwości tworzyw oraz procesów ich produkcji funkcjonuje jednak wiele uproszczeń, mitów oraz półprawd. Z tego względu w poniższym tekście staramy się obalić przynajmniej część z nich.

Plastikowe opakowania - niekoniecznie złe

Obiegowe opinie na temat dewastującego wpływu produkcji opakowań plastikowych na środowisko wypowiadane są często przez osoby, niebędące ekspertami w tej dziedzinie. Pomimo tego przyczyniają się one do utrwalania w społecznej świadomości takich przekonań. Co ciekawe, znacznie rzadziej mówi się o tym, że produkcja worków, toreb i opakowań z polietylenu jest wielokrotnie bardziej przyjazna środowisku, niż produkcja toreb papierowych, które są powszechnie uznawane za wybitnie ekologiczne, pomimo tego, że informacje te znajdują potwierdzenie w faktach.

 

Za ekologicznym proekologicznym charakterem opakowań z tworzyw sztucznych przemawia np. ich stosunkowo mała objętość. Dzięki mniejszej objętości jednorazowo da się przetransportować większą partię towaru, co w efekcie ogranicza emisję spalin. Oprócz tego należy podkreślić, że przy produkcji toreb z polietylenu woda zanieczyszczana jest w stopniu pięćdziesięciokrotnie niższym, niż ma to miejsce przy produkcji opakowań papierowych. Co więcej, proces produkcji worków i toreb PE jest bardziej energooszczędny. Zużywa bowiem aż o 20% mniej energii niż ma to miejsce w produkcji opakowań papierowych o analogicznej skali. Ma to duże znacznie dla środowiska, ponieważ prąd elektryczny w znacznej mierze pochodzi nadal ze spalania węgla.

Ręka na gałęzi

Ekologiczny polietylen - opakowania biodegradowalne

Niewykluczone, że tendencje na rynku opakowań plastikowych w przyszłości będą wyznaczać wyroby z polietylenu całkowicie samorozkładającego się. Już teraz ten segment rynku opakowań zalicza się do perspektywicznych i obiecujących. Jak to możliwe, że tworzywo które nie jest w stanie rozłożyć się nawet przez setki lat nagle jest w stanie to zrobić i to w krótkim, przewidzianym z góry okresie czasu?

Pojemniki plastikowe nie zagłębiając się w skomplikowaną, chemiczną analizę produkcji, a także rozkładu opakowań biodegradowalnych można to wytłumaczyć stosunkowo łatwo. Technologia d2w (degradable to water) w której produkowane są opakowania tzw. oksybiodegradowalne opiera się na tym, iż rozkład produktu zaczyna się już w trakcie … produkcji. Oznacza to, iż podczas procesu technologicznego zostaje zmieniona chemiczna struktura plastiku. W związku z powyższym wyprodukowane tą metodą opakowania plastikowe, wystawione na działanie takich czynników jak ciepło, promienie słoneczne czy czynniki mechaniczne ulegają przyspieszonej, rozpoczętej na etapie produkcji - samodegradacji. Proces rozkładu trwa tak długo jak zostanie on ”zaprogramowany” w trakcie produkcji i może wynieść od kilku tygodni do kilku lat. Niezależnie od czasu rozkładu tworzyw sztucznych produktami końcowymi biodegradacji są woda, dwutlenek węgla i niewielka ilość biomasy.

Istnieje jeszcze jedno zasadnicze pytanie szczególnie ważne dla konsumentów. Z pewnością wielu z nich zadaje sobie pytanie czy aby inna technologia produkcji nie wpłynie na utratę cennych właściwości jakie wyróżniają się opakowania z tworzy sztucznych. Nic bardziej mylnego. Krótko mówiąc potencjalny klient opakowań wyprodukowanych w technologii d2w nawet nie zauważy jakiejkolwiek różnicy, gdyż opakowania te nie różnią się wizualnie od opakowań z tradycyjnego polietylenu, oraz zachowują takie same właściwości użytkowe. Różnicę odczuje natomiast środowisko naturalne, które nie będzie musiało się borykać setki lat z zalegającym polietylenem.

Roślina

Zrównoważony rozwój w branży produkcji tworzyw sztucznych

W ramach naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój w branży produkcji folii i tworzyw sztucznych, konsekwentnie stosujemy innowacyjne metody produkcji, minimalizujące negatywny wpływ na środowisko. Nasza produkcja opiera się na zaawansowanych technologiach recyklingu, gdzie każdy etap produkcji jest zaprojektowany tak, aby maksymalnie ograniczyć odpady i emisję szkodliwych substancji. Realizujemy to poprzez zastosowanie zamkniętych obiegów materiałów – odpady z produkcji są ponownie przetwarzane na surowce, które znajdują swoje miejsce w nowych produktach.

Stosujemy także innowacyjne materiały, dzięki czemu nasze torby foliowe nie tylko spełniają wysokie standardy jakości, ale również są przyjazne dla środowiska.

Dbamy o ekologię – dbamy o planetę

Nasze działania w obszarze recyklingu plastików są przykładem naszego zaangażowania w ochronę środowiska. Rozumiemy, że przyszłość naszej planety zależy od dzisiejszych działań, dlatego na każdym etapie produkcji stosujemy zasady zrównoważonego rozwoju. Nasze metody recyklingu są w pełni zintegrowane z procesami produkcyjnymi, umożliwiając znaczącą redukcję odpadów i wykorzystanie recyklatów do produkcji nowych, wartościowych produktów.

Nasze podejście do dbałości o ekologię wykracza poza procesy produkcyjne. Współpracujemy z lokalnymi społecznościami i organizacjami na całym świecie w celu promowania praktyk zrównoważonego rozwoju. Edukujemy, wspieramy i angażujemy się w działania mające na celu poprawę świadomości ekologicznej. Wierzymy, że tylko poprzez wspólne działania możemy osiągnąć realne zmiany na lepsze.


Galeria zdjęć

Ekologia

 

fol-o-firmie-galeria-10
fol-o-firmie-galeria-16
fol-o-firmie-galeria-18
fol-o-firmie-galeria-17
fol-o-firmie-galeria-19
fol-o-firmie-galeria-11
fol-o-firmie-galeria-12
fol-o-firmie-galeria-13
fol-o-firmie-galeria-14
fol-o-firmie-galeria-15
fol-o-firmie-galeria-9
fol-o-firmie-galeria-8
fol-o-firmie-galeria-2
fol-o-firmie-galeria-3
fol-o-firmie-galeria-5
fol-o-firmie-galeria-4
fol-o-firmie-galeria-6
fol-o-firmie-galeria-7
fol-o-firmie-galeria-1