Ekologia

Doskonale rozumiemy, jak ważna jest ekologia i dbałość o środowisko naturalne. Dlatego też nasze działania skupiają się nie tylko na produkcji najwyższej jakości wyrobów foliowych, ale także ochronie przyrody. Mamy świadomość, że na producentach tworzyw sztucznych spoczywa w tym zakresie szczególna odpowiedzialność. W obiegu informacji na temat szkodliwości tworzyw oraz procesów ich produkcji funkcjonuje jednak wiele uproszczeń, mitów oraz półprawd. Z tego względu w poniższym tekście staramy się obalić przynajmniej część z nich.

Plastikowe opakowania - niekoniecznie złe

Obiegowe opinie na temat dewastującego wpływu produkcji opakowań plastikowych na środowisko wypowiadane są często przez osoby, niebędące ekspertami w tej dziedzinie. Pomimo tego przyczyniają się one do utrwalania w społecznej świadomości takich przekonań. Co ciekawe, znacznie rzadziej mówi się o tym, że produkcja worków, toreb i opakowań z polietylenu jest wielokrotnie bardziej przyjazna środowisku, niż produkcja toreb papierowych, które są powszechnie uznawane za wybitnie ekologiczne, pomimo tego, że informacje te znajdują potwierdzenie w faktach.

 

Za ekologicznym proekologicznym charakterem opakowań z tworzyw sztucznych przemawia np. ich stosunkowo mała objętość. Dzięki mniejszej objętości jednorazowo da się przetransportować większą partię towaru, co w efekcie ogranicza emisję spalin. Oprócz tego należy podkreślić, że przy produkcji toreb z polietylenu woda zanieczyszczana jest w stopniu pięćdziesięciokrotnie niższym, niż ma to miejsce przy produkcji opakowań papierowych. Co więcej, proces produkcji worków i toreb PE jest bardziej energooszczędny. Zużywa bowiem aż o 20% mniej energii niż ma to miejsce w produkcji opakowań papierowych o analogicznej skali. Ma to duże znacznie dla środowiska, ponieważ prąd elektryczny w znacznej mierze pochodzi nadal ze spalania węgla.

Ręka na gałęzi

Ekologiczny polietylen - opakowania biodegradowalne

Niewykluczone, że tendencje na rynku opakowań plastikowych w przyszłości będą wyznaczać wyroby z polietylenu całkowicie samorozkładającego się. Już teraz ten segment rynku opakowań zalicza się do perspektywicznych i obiecujących. Jak to możliwe, że tworzywo które nie jest w stanie rozłożyć się nawet przez setki lat nagle jest w stanie to zrobić i to w krótkim, przewidzianym z góry okresie czasu?

Pojemniki plastikowe nie zagłębiając się w skomplikowaną, chemiczną analizę produkcji, a także rozkładu opakowań biodegradowalnych można to wytłumaczyć stosunkowo łatwo. Technologia d2w (degradable to water) w której produkowane są opakowania tzw. oksybiodegradowalne opiera się na tym, iż rozkład produktu zaczyna się już w trakcie … produkcji. Oznacza to, iż podczas procesu technologicznego zostaje zmieniona chemiczna struktura plastiku. W związku z powyższym wyprodukowane tą metodą opakowania plastikowe, wystawione na działanie takich czynników jak ciepło, promienie słoneczne czy czynniki mechaniczne ulegają przyspieszonej, rozpoczętej na etapie produkcji - samodegradacji. Proces rozkładu trwa tak długo jak zostanie on ”zaprogramowany” w trakcie produkcji i może wynieść od kilku tygodni do kilku lat. Niezależnie od czasu rozkładu tworzyw sztucznych produktami końcowymi biodegradacji są woda, dwutlenek węgla i niewielka ilość biomasy.

Istnieje jeszcze jedno zasadnicze pytanie szczególnie ważne dla konsumentów. Z pewnością wielu z nich zadaje sobie pytanie czy aby inna technologia produkcji nie wpłynie na utratę cennych właściwości jakie wyróżniają się opakowania z tworzy sztucznych. Nic bardziej mylnego. Krótko mówiąc potencjalny klient opakowań wyprodukowanych w technologii d2w nawet nie zauważy jakiejkolwiek różnicy, gdyż opakowania te nie różnią się wizualnie od opakowań z tradycyjnego polietylenu, oraz zachowują takie same właściwości użytkowe. Różnicę odczuje natomiast środowisko naturalne, które nie będzie musiało się borykać setki lat z zalegającym polietylenem.

Roślina


Galeria zdjęć

Ekologia

 

fol-o-firmie-galeria-10
fol-o-firmie-galeria-16
fol-o-firmie-galeria-18
fol-o-firmie-galeria-17
fol-o-firmie-galeria-19
fol-o-firmie-galeria-11
fol-o-firmie-galeria-12
fol-o-firmie-galeria-13
fol-o-firmie-galeria-14
fol-o-firmie-galeria-15
fol-o-firmie-galeria-9
fol-o-firmie-galeria-8
fol-o-firmie-galeria-2
fol-o-firmie-galeria-3
fol-o-firmie-galeria-5
fol-o-firmie-galeria-4
fol-o-firmie-galeria-6
fol-o-firmie-galeria-7
fol-o-firmie-galeria-1