CO WARTO WIEDZIEĆ O OPŁACIE RECYKLINGOWEJ ZA OPAKOWANIA FOLIOWE?

worki recynkligoweObywatele żadnego kraju nie lubią, gdy się im co zabiera z ich portfela. Nieważne czy będzie to nazwane opłatą, czy podatkiem. Faktem jest, że niektóre z nich mają głębszy sens i są wbrew powszechnej opinii wprowadzane dla dobra naszego i naszych dzieci. Dotyczy to między innymi opłaty recyklingowej za opakowania foliowe, produkowane m.in. przez firmę FOL-PLAST. Ma ona na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, w ten sposób gromadzone są fundusze na utylizację odpadów, które są trudne w recyklingu, a jego koszt nie należy do niskich. Ktoś te koszty niestety musi ponieść i w dużej części przypadają one klientom. Rzadko się tej opłacie słyszy, w związku z tym, że najczęściej jest ona zaszyta w cenie produktu. Coraz częściej również, w mniejszych sklepach nie dostaniemy większych reklamówek foliowych, poza zrywkami, ponieważ ich obrót jest bardziej kłopotliwy dla właściciela punktu. Dodatkowa opłata ma na celu również dbać prewencyjnie o środowisko. Jeśli do tej pory klienci brali torby, niekiedy na zapas, ponieważ były tanie, a są wytrzymałe, to ten nawyk zostanie przed dodatkową opłatę zażegnany. A to spory krok do poprawy ochrony środowiska, gdy jest w obrocie mniej niepotrzebnych tworzyw sztucznych. Oczywiście nie spowoduje to wycofania plastiku z obrotu, jednak stanowi już pewien ważny etap. Co ponadto warto wiedzieć o opłacie za opakowania foliowe?

 

O OPŁACIE

Opłata recyklingowa za opakowania foliowe obejmuje każdego, kto wprowadza je w obrót. Dotyczy to więc i sprzedawców oraz producentów, nawet stosujących ekologiczny polietylen. Nie obejmuje tzw. zrywek, czy materiału, którego grubość nie przekracza 15 mikrometrów. Każdy, kto wprowadza w obrót, te z przedziału między 15 a 49 mikrometrów, podlega kilku ważnym obowiązkom. Po pierwsze, musi być wpisany do rejestru BDO, którego to wpisu należy niezwłocznie dokonać, pod rygorem kary. Każdy sprzedawca od danego opakowania musi uiścić opłatę w wysokości 20 groszy, a każdą sprzedać należy nanieść w osobnej ewidencji. Pobraną kwotę należy wpłacać na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla naszej działalności, do 15 dnia miesiąca po kwartale, który po nim nastąpił. Czyli za okres styczeń-marzec płacimy do 15 kwietnia itd. Co roku ten, kto wprowadza w obrót opakowania foliowe, musi zdawać sprawozdanie pomiędzy ilością toreb zakupionych, a wydanych, aby nie występowały rozbieżności. Ważne jest, że choć tzw. zrywki nie podlegają opłacie, nie można ich wydawać klientom, którzy kupują produkty już zapakowane. Mogą je pobierać do pakowania produktów w celach higienicznych, np. pieczywo sprzedawane luzem. Jeśli jest owinięte folią, już taka osoba zrywki nie powinna brać, a jeśli już chce, to wówczas należy pobrać od niej opłatę, np. za zapakowanie czekolad lub środków chemicznych, które już są opakowane. Ponadto reklamówki, od których należy pobrać opłatę, muszą być zafiskalizowane. Oznacza to, że nie można wydać torby za darmo, a później osobno nanieść za nie opłatę. Nie podlegają jej jednak opakowania oferowane jako pojemnik do zbiórki np. odzieży, ponieważ dotyczy ona jedynie tych wprowadzanych do obrotu w toku handlu detalicznego oraz hurtowego.