WORKI NA ŚMIECI I OPAKOWANIA ANTYSTATYCZNE W GOSTYNINIE

Wysypisko śmieciDane statystyczne są źródłem niesamowitej ilości wiedzy, a co więcej – fascynującej wiedzy, która daje nam obraz tego, w jakim środowisku żyjemy. Oto wybrane dane statystyczne na temat śmieci w Polsce. Które z nich będą dla Ciebie zaskakujące?


Ile produkujemy śmieci? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć dokładnie, ponieważ część wyprodukowanych przez nas śmieci niestety nie przechodzi przez ręce firm zajmujących się gospodarką komunalną. Tak zwane dzikie wysypiska śmieci wciąż niestety są spotykane na terenie naszego kraju. Dane na temat produkcji śmieci, które tutaj przedstawiamy, pochodzą jedynie z raportów sporządzonych przez podmioty zarządzania odpadami.


- Przeciętny Polak produkuje około 268 kilogramów śmieci rocznie. Najwięcej odpadów na osobę przypada w województwie śląskim (338 kg), a najmniej w województwie świętokrzyskim (157 kg).

- Gospodarstwa domowe produkują niemal 80% wszystkich odpadów komunalnych (reszta pochodzi z handlu, biur czy instytucji).

- Około 20% wszystkich zebranych odpadów to odpady zebrane selektywnie (dokładnie 19,8%; dane pochodzą z 2014 roku; warto zauważyć, że rok wcześniej odsetek ten wynosił zaledwie 13,5%). Daje to wynik ok. 53kg selektywnie zebranych odpadów na jednego mieszkańca (w 2013 roku – 33 kg).

- 44% zebranych w 2014 roku odpadów trafiło do odzysku. 21% do recyklingu (dotyczy to zarówno selektywnie zebranych śmieci, jak i tych, które wyselekcjonowano z odpadów zmieszanych). 11,2% przetworzono biologicznie, a 11,3% termicznie. Ponad 52% wszystkich odpadów zostało skierowanych do składowania.

- W 2014 roku istniały 394 składowiska śmieci, które zajmowały łącznie powierzchnię 1 927 ha. Dzikich wysypisk na terenie całej Polski było zaś 2371. Warto jednak zauważyć, że w tym samym roku zlikwidowano 12 707 (!) dzikich wysypisk (w 87% na terenie miast), a podczas likwidacji zebrano 46,6 ton odpadów komunalnych.


Wszystkie powyższe dane pochodzą z 2014 roku i zostały opracowane przez Główny Urząd Statystyczny.

 

 

WORKI NA ŚMIECI POMAGAJĄ W DBANIU O CZYSTE ŚRODOWISKO

Niektóre z tych danych mogą być szokujące. Zgodnie z nimi każdy z nas masowo produkuje śmieci. Czy jednak wszyscy potrafimy ponieść konsekwencje naszych działań? Najwyraźniej nie, czego efektem są setki dzikich wysypisk śmieci, a także zanieczyszczone środowisko, śmieci na ulicach, niski poziom segregacji.


Mamy jednak nadzieję, że wkrótce ten stan rzeczy się zmieni. Jako producent wyrobów foliowych, liczymy na to, że także i nasze produkty mogą przyczynić się do poprawy stanu środowiska i lepszego zarządzania śmieciami – już od momentu ich powstawania w gospodarstwach domowych.


Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych naszymi workami na śmieci i innymi produktami – osoby prywatne, przedsiębiorców, handlowców, instytucje publiczne. Nasze produkty dostępne są zarówno na terenie Gostynina, jak i w innych rejonach Polski. Mogą je skutecznie wesprzeć w dążeniu do sprawnej i efektywnej gospodarki odpadami komunalnymi.