WORKI NA ŚMIECI I OPAKOWANIA ANTYSTATYCZNE W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Pojemniki na śmieci

Polska do 2020 roku ma osiągnąć 50-procentowy stopień recyklingu odpadów. Choć poziom ten stale rośnie, to wciąż daleko nam do tego celu - obecnie wynosi on około 24-25%. By przyspieszyć przemiany w tej dziedzinie, Ministerstwo Środowiska przygotowało rozporządzenie, które ma ujednolicić proces segregacji śmieci w całym kraju. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od lipca 2017 roku. Worki na śmieci będą pełniły ważną rolę w tym procesie przemian.

SEGREGACJA ŚMIECI – TAK SAMO W CAŁYM KRAJU

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, segregacja śmieci w całym kraju ma wyglądać tak samo. Obecnie gminy maja wolną rękę w decydowaniu o tym, w jaki sposób segregowane są śmieci, jak i kiedy są wywożone itp. Ma się to zmienić – od lipca 2017 roku odpady mają być dzielone na cztery rodzaje: metal i tworzywa sztuczne, papier (w tym także tektura), szkło oraz odpady biodegradowalne. Co więcej, wszystkie te odpady będą musiały trafiać do pojemników lub worków o określonych kolorach. Dla metali i tworzyw sztucznych będzie to kolor żółty, dla papieru niebieski, dla szkła zielony, a dla odpadów biodegradowalnych brązowy.


W związku z tym gminy, w których proces ten obecnie wygląda inaczej, będą musiały przeprowadzić bardzo wiele zmian w swojej polityce odpadowej. Przede wszystkim będą musiały nakazać mieszkańcom segregację śmieci już w ich domach, by do pojemników trafiały wyłącznie odpady posegregowane. W praktyce oznacza to, że każdy z nas będzie musiał mieć w domu oddzielne pojemniki lub worki na każdy rodzaj śmieci. Gminy będą musiały też zainwestować w nowe kontenery (lub okleić stare odpowiednimi kolorami) oraz w nowe worki na śmieci o określonych barwach. Na dostosowanie się do nowych przepisów będą miały 5 lat.


Przemiany te będą się wiązały z dużymi kosztami, bo z budżetu państwa nie jest przewidziane dofinansowanie na ten cel (część z tych kosztów być może będą musieli ponieść mieszkańcy w związku z prawdopodobnym wzrostem rachunków za wywóz śmieci). Gminy będą musiały też zainwestować w kampanie informacyjne, które dostarczą mieszkańcom wiedzy na temat tego, co się zmieniło i jakie zasady segregacji będą ich odtąd obowiązywały. Choć początkowy chaos jest nieunikniony, to Ministerstwo Środowiska jest przekonane, że projekt przyniesie zamierzony efekt i że jest to jedyny sposób, by do 2020 roku uzyskać pożądany poziom recyklingu.

OSTRÓW MAZOWIECKA – TU TAKŻE NADCIĄGNĄ ZMIANY

Jako producent wyrobów foliowych, a zatem także i worków na śmieci, przygotowujemy się już mentalnie do tych zmian, gdyż spodziewamy się, że nasze produkty mogą mieć w nich swój udział. Zachęcamy oczywiście do współpracy wszystkie instytucje związane z gospodarką odpadami komunalnymi, które będą potrzebowały worków foliowych dobrej jakości i o parametrach zgodnych z nowymi wymogami. Mamy nadzieję, że nasze produkty przyczynią się do zwiększenia poziomu recyklingu w Polsce, a co za tym idzie, także i do poprawy stanu naszego środowiska.