WORKI NA ŚMIECI I OPAKOWANIA ANTYSTATYCZNE W PIONKACH

Śmieci w koszuO zmianach, które od przyszłego roku czekają nas w związku z segregacją śmieci, media informują już od pewnego czasu. W związku z tym, że składowanie śmieci w Polsce wciąż znajduje się na zbyt wysokim poziomie, władze postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Dotychczas to gminy decydowały o tym, w jaki sposób będą zarządzały odpadami – przedstawiały mieszkańcom ustalone zasady segregacji śmieci i dostarczały pojemniki lub worki na konkretne rodzaje odpadów zgodnie z przyjętą w gminie polityką. Niedługo jednak wiele się zmieni.


Już w połowie 2017 roku wejdą w życie nowe przepisy, które będą regulowały zasady segregacji śmieci dla całego kraju. Oznacza to, że gminy będą musiały dostosować swoją politykę zarządzania odpadami do nadrzędnych przepisów. Nowa ustawa jasno wskazuje sposób segregacji odpadów – m.in. kolory worków na śmieci i kontenerów oraz rodzaje śmieci, które mogą się w nich znajdować. Celem tych zmian w przepisach jest ujednolicenie polityki śmieciowej dla całego kraju. I choć wielu urzędników zauważa, że będzie się to wiązało z dodatkowymi wydatkami ze strony gmin, to warto wierzyć w to, że to nowe rozwiązanie przyniesie zamierzone efekty. Na wprowadzenie określonej nowej polityki śmieciowej gminy będą miały 5 lat.

 

SEGREGACJA, RECYKLING, ŚWIADOME ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Polacy dopiero uczą się tego, jak powinni postępować z odpadami. Do niedawna wszystkie rodzaje śmieci były umieszczane w tych samych kontenerach, a pojemniki na papier, szkło czy plastik należały do rzadkości. Sytuacja ta jednak wymagała radykalnych zmian, gdyż piętrzące się góry na wysypiskach okazały się problemem, który narasta zbyt szybko, by poradzić z nim sobie bez natychmiastowej reakcji. Ponadto do zmian przyzwyczajeń zmuszają nas przepisy unijne, które nakładają na Polskę obowiązek segregowania odpadów.


Pierwszym i najważniejszym etapem zmian jest zmiana świadomości. Kampanie informacyjne w postaci spotów, ulotek czy plakatów sprawiają, że o właściwym segregowaniu śmieci wiemy coraz więcej. Drugi krok to zapewnienie każdemu możliwości rozdziału odpadów w postaci odpowiednich kontenerów na osiedlach czy też dostarczania worków na śmieci w określonych kolorach mieszkańcom mniejszych miejscowości. Trzeci krok wydaje się oczywisty i naturalny - i mamy nadzieję, że już wkrótce uda się go wykonać każdemu z nas.

 

PIONKI – TU TAKŻE SEGREGUJEMY! A POMAGAJĄ W TYM WORKI NA ŚMIECI WYSOKIEJ JAKOŚCI

Jako producent wyrobów foliowych wiemy, jak duże znaczenie mają w kontekście segregacji odpadów właśnie worki na śmieci. To dzięki nim każdy już we własnym domu może dokonać wstępnej selekcji. Służą one także przedsiębiorstwom zajmującym się gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Liczymy na to, że worki foliowe, które produkujemy, przydadzą się mieszkańcom nie tylko Pionek, ale i innych miejscowości, w których oferujemy swoje produkty.