WORKI NA ŚMIECI I OPAKOWANIA ANTYSTATYCZNE W WOŁOWIE

 

Worki na śmieciO tym, że w lipcu 2017 roku wejdą w życie nowe zasady segregacji śmieci, wiadomo już od kilku miesięcy. Gminy wciąż mają jeszcze pół roku, by zacząć je wprowadzać, choć na zakończenie tego procesu dano im pięć lat. Co właściwie zmieni się w tym zakresie? Oto dwie najważniejsze zmiany:


1) Kolory kontenerów. Odtąd będą ujednolicone na terenie całej Polski (dotychczas to gminy decydowały o kolorach pojemników na dany rodzaj odpadów). W zielonych kontenerach umieszczać będziemy szkło, w niebieskich papier i tekturę, w żółtych metale i tworzywa sztuczne (plastik, folie), a w brązowych odpady biodegradowalne (np. resztki jedzenia).

2) Koszty składowania. Aby usprawnić zarządzanie odpadami, ministerstwo środowiska postanowiło zacząć stopniowo podnosić koszty umieszczania odpadów na wysypiskach – docelowo będą nawet trzykrotnie wyższe. Ma to w głównej mierze zmotywować przedsiębiorców do lepszego zarządzania odpadami – władze zapewniają jednak, że nie odbije się to na kosztach wywozu śmieci ponoszonych przez zwykłych mieszkańców.


Nowe zasady będą obowiązywały od lipca. Na to, by dostosować kolory kontenerów do nowych wymogów, gminy będą miały pięć lat (lub czas do wygaśnięcia umów na odbiór śmieci). W niektórych częściach Polski zajdą duże zmiany, ale z pewnością sprostamy im przy odpowiednim nastawieniu i chęci do współpracy w budowaniu sprawnego systemu segregacji odpadów w kraju.


Jakie jeszcze rozwiązania w tym zakresie byłyby pomocne?


Z pewnością dostosowanie się do nowych zasad segregacji usprawniłyby także pewne pomocnicze działania władz obserwowane w innych krajach, np. w Norwegii. Mowa np. o dostarczaniu do domów worków biodegradowalnych, ułatwieniu dostępu do worków na śmieci w różnych kolorach, zaopatrzenie mieszkańców w domowe kosze na śmieci z kilkoma przegrodami, dostarczaniu ulotek informacyjnych, stosowania ulg w kosztach wywozu śmieci segregowanych oraz innych form zachęty. Miejmy nadzieję, że podobne rozwiązania będą szły w parze w formalnymi zmianami przepisów.

 

WOŁÓW – WORKI NA ŚMIECI DLA SPRAWNEJ SEGREGACJI ODPADÓW

Liczymy na to, że jako producent wyrobów foliowych, w tym także wspomnianych dziś wielokrotnie worków na śmieci, będziemy mogli brać aktywny udział w przemianach w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami. Nasze produkty już teraz ułatwiają wielu gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom zarządzanie śmieciami – ich gromadzenie, transportowanie, umieszczanie w odpowiednich zbiornikach. Zamierzamy w dalszym ciągu wspierać i brać udział w działaniach, których celem jest lepsza gospodarka komunalna.


Jesteś zainteresowany produktami foliowymi i ich dostępnością na terenie Wołowa? Skontaktuj się z nami – chętnie podejmiemy współpracę z osobami prywatnymi, przedsiębiorstwami, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami, które chcą korzystać z naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu!