WORKI NA ŚMIECI I OPAKOWANIA ANTYSTATYCZNE W ZŁOTORYI

Skrzynka pocztowa z napisem

Polityka odpadowa Unii Europejskiej z upływem czasu staje się coraz bardziej rygorystyczna. Zyskujemy jednak na tym my wszyscy, ponieważ dzięki twardym zasadom postępowania z odpadami nasze środowisko jest czystsze i zdrowsze.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

Problem rosnącej ilości odpadów zaczęto zauważać w latach 70. ubiegłego wieku. Pierwszym krokiem, który podjęły wtedy Wspólnoty Europejskie, było określenie standardów gospodarowania odpadami. Państwa członkowskie, przyjmując nowe regulacje, musiały odtąd w jednolity sposób zagospodarowywać powstające na ich terenie odpady. Regulacje te dotyczyły wielu rodzajów śmieci – odpadów niebezpiecznych, baterii, sprzętów elektrycznych, sprzętów elektronicznych, opakowań (z różnych surowców – zarówno foliowych, jak i plastikowych, szklanych, papierowych, metalowych) czy pojazdów. Z czasem wymagania odnośnie postępowania z odpadami zaczęły rosnąć. Określane były reguły recyklingu, niszczenia i przetwarzania śmieci oraz odzyskiwania energii. Dzięki temu znacznie udało się podnieść poziom odzysku odpadów.


Obecnie także i wytwórcy produktów są w pewien sposób odpowiedzialni za zagospodarowanie odpadów powstających po zużyciu ich produktów, ponoszą bowiem cześć kosztów tego procesu. Skutkuje to nie tylko podwyższeniem poczucia odpowiedzialności za dalszy los produkowanych wyrobów, ale także zwiększoną motywacją do opracowywania technologii, która minimalizuje powstawanie odpadów – zarówno na etapie produkcji, jak i konsumpcji.

 

 

CO NAS ŁĄCZY ZE ŚMIECIAMI?

Jako firma produkująca różnorodne wyroby foliowe z tematem odpadów jesteśmy powiązani na dwa sposoby. Po pierwsze, nasze produkty to w głównej mierze opakowania dla różnorodnych produktów. Z założenia stają się one zatem odpadami. Po drugie, wśród naszej gamy produktów znaleźć można między innymi worki na śmieci – a zatem wyroby, które same mają służyć do lepszego zarządzania odpadami. Nic więc dziwnego, że tematyka śmieci jest nam bliska. Nic też dziwnego, że staramy się ją traktować z należną jej uwagą.


W swojej działalności kierujemy się kilkoma zasadami – ważne są dla nas takie hasła jak odpowiedzialność, świadomość, profesjonalizm. Dlatego też poszerzyliśmy swoje usługi także o recykling, dzięki któremu nasza działalność jest spójna z polityką odpadową w Europie, a także zgodna z naszą własną filozofią. Mamy nadzieję, że nie tylko nasz profesjonalizm, ale także nasza postawa pomogą nam zdobyć zaufanie kolejnych klientów.

 

 

ZŁOTORYJA – SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ WORKÓW NA ŚMIECI, OPAKOWAŃ ANTYSTATYCZNYCH I NIE TYLKO

Zgłoś się do nas, jeśli chcesz:

- zamówić dowolne produkty foliowe – worki na śmieci, torby foliowe, opakowania antystatyczne i wiele innych;

- skorzystać z usługi recyklingu;

- otrzymać informacje na temat naszej oferty oraz procesów technologicznych, które stosujemy;

- porozmawiać o jednorazowej lub długotrwałej współpracy.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu!