RECYKLING

 

Dbamy o to, aby prowadzone przez procesy w zakresie produkcji oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych wywierały możliwie najmniej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też stawiamy na recykling. W efekcie przetwarzamy sto procent odpadów powstałych przy produkcji. Co więcej, zajmujemy się także powtórnym wykorzystaniem odpadów, które skupujemy z innych zakładów. Dzięki posiadanym zezwoleniom i licencjom (w oparciu o ustawę z 27.04.01.), możemy bowiem gospodarować odpadami poprodukcyjnymi.

 

Aby móc ponownie wykorzystać surowiec zwarty w odpadach, poddajemy je regranulacji. Proces ten, który przeprowadzamy przy użyciu specjalistycznej linii produkcyjnej, składa się z kilku etapów. Najpierw odpady przechodzą przez maszyny rozdrabniające. Większe elementy oraz twardsze i trwalsze struktury muszą zostać rozdrobnione w specjalistycznych kruszarkach. Dzięki maszynom nazywanym „szrederami” również zlepy tworzywa mogą ulec rozdrobnieniu. Następnie drobno pocięty surowiec trafia do zagęszczarki i wytłaczarki, a selekcję tak uzyskanego półproduktu ułatwiają sita wibracyjne. Na specjalistyczną linię technologiczną, służącą regranulacji odpadów foliowych, składa się kilka precyzyjnych urządzeń. Dzięki pracy aglomeratora z układem odpylania, wytłaczarki oraz wentylatorów, zużyte przedmioty z PE mogą dać początek nowej produkcji.

 

Jeśli zatem prowadzą Państwo przedsiębiorstwa trudniące się produkcją oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych, zachęcamy do kontaktu. Zajmiemy się Waszymi odpadami poprodukcyjnymi. W efekcie pozbawimy Państwa problemu związanego z ich magazynowaniem i utylizacją.

               

 


 

 

FOL-PLAST Zawadka Sp. z o.o. Sp. k.

Pilawa 08-440, Al. Wyzwolenia 2A

Powiększ mapę
zoom